Høyers trappe

Høyers trappe

(Alm. kortspil uden jokere)

 

Definitioner

 

Talon: Kortbunke med lukkede kort, der endnu ikke er trukket op.

 

Spillebunke: Kortbunke med åbne kort.

 

Lukkebunke: Spillebunken der ligger op til talonen.

 

Lukkekort: Det aktuelt højeste kort der kan lægges i lukkebunken. I starten er det kongerne.

 

Topkort: Øverste kort i en spillebunke.

 

Trappe: Spillebunker i en række ud for talonen, topkortet i hver bunke er lavere end topkortet nabobunken  i retning mod talonen.

 

Lukket spil: 

Når der er færre end 6 spillebunker.

Trappen respekteres som ovenfor.

 

Åbent spil: 

Når der er 6 eller flere spillebunker.

Trappen respekteres men kort i nabobunker må have samme værdi.

 

Afsmidbunke: 

Her lægges kort fra lukkede bunker lukket, men med lukkekortet åbent.

 

Kortværdier: 

laveste kort er es, højeste er konge.

 

SPILLET

 

Der spillers en række runder til den samlede vinder er fundet. Kortudgiver skifter med urets retning i hver ny runde.

 

 

Runder

 

Kortuddeling

 

Alle får en række kort på hånden fra start. 

 

2-4 spillere: 7 kort

5 spillere: 6 kort

6 spillere: 5 kort

Ved flere spillere end 6, spilles med skiftende oversiddere, så der maksimalt er 6 aktive spillere ad gangen.

 

Resterende kort lægges som talon.

 

Et kort vendes som første kort i lukkebunken.

 

Hvis det er en konge smides den i afsmidbunken og spillet starter med en tom lukkebunke.

 

Ture

 

Man skiftes til enten at

 

  • trække et kort fra talonen, eller
  • lægge et kort i en eksisterende spillebunke, eller
  • lægge et kort i en ny spillebunke ved siden af spillebunken med det laveste topkort og derefter trække et kort fra talonen

 

Man kan lægge et kort i en eksisterende spillebunke eller oprette en ny, hvis

  • Kortet har højere værdi end topkortet (gælder ikke ved ny spillebunke)
  • Kortet ikke har samme kulør som topkortet i en spillebunke ved siden af
  • Trappen respekteres; også i forhold til lukket/åbent spil 

 

Lukkebunken lukkes

 

hvis lukkekortet lægges. Spillebunken fjernes til afsmid bunken og lukkekort lægges med billedsiden opad. Talon flyttes hen til spillebunke med højeste topkort, som bliver den nye lukkebunke.

 

Afsmidbunke og lukkekort

 

Hvis der i afsmid bunken ligger 4 ens lukkekort (først konger, så damer….), bliver det nye lukkekort erstattet med det nye højeste kort.

 

Talon er tom

 

Hvis talonen er helt tom, blandes en ny fra afsmid bunken minus afsmidte lukkekort.

 

Fejl i turen

 

Hvis der spilles et ikke tilladt kort, har du blottet dig, og øvrige spillere kan påpege dette og ny handling skal foretages. Det er en del af spillet.

 

 

Afslutning og point

 

Slip af med alle kort først, for at afslutte din runde.

 

Spillere der har afsluttet får 1 point for hver kort øvrig(e) spiller(e) har på hånden når der afsluttes. Ved flere end 6 spillere tildeles oversiddere 5 point for en runde.

 

En runde afsluttes helt, når kun én spiller ikke har afsluttet runden.

 

Man spiller nye runder indtil en spiller har point mindst svarende til det antal uddelte kort der uddeles i starten af hver runde. (2 spillere -> 14 point, 3 spillere -> 21 point, …). 

 

Runden der afslutter spillet skal spilles helt færdigt, for at finde vinderen.


----


Spillet er opfundet og delt af Ole Høyer Hansen, maj 2023.